تبریز، آبرسان، نبش برج سفید

09146863665

همه روزه از 10 صبح تا 10 شب

تبریز، ولیعصر، خیابان شهریار

09146306801

همه روزه از 10:30 صبح تا 11 شب

ارومیه، استادان، جنب بانک سپه

09146600119

همه روزه از 11 صبح تا 10 شب